Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1947

Čo významné sa stalo v roku 1947? Aké udalosti nastali v roku 1947? Čo zažili a zažívali ľudia pred 77 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 8 udalostí, ktoré sa stali v roku 1947

Prehľad dejín roku 1947

1947 Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) - založenie

Míľniky svet

11. 03. 1947 Trumanova doktrína

Politika svet

18. 04. 1947 Jozef Tiso - poprava

Poprava umožnila komunistom rozložiť Demokratickú stranu a pripraviť prevzatie moci komunistami na Slovensku aj za pomoci českých „občianskych“ strán už niekoľko mesiacov pred februárom 1948.
Osobnosti Slovensko

05. 06. 1947 Marshallov plán

prvá formulácia
Politika svet

11. 07. 1947 vznik ŠtB

prijatý zákon č. 149/1947 sb. o národnej bezpečnosti, ktorý okrem iného zriadil zložku ŠtB
Politika Slovensko

18. 09. 1947 vznik CIA

oficiálny vznik americkej Ústrednej spravodajskej služby CIA
Míľniky svet / USA

14. 10. 1947 prekročenie rýchlosti zvuku

Chuck Yeager na experimentálnom lietadle Bell X-1 ako prvý prekročil rýchlosť zvuku
Míľniky svet

29. 11. 1947 rozdelenie Palestíny medzi Židov a Arabov

Valné zhromaždenie OSN prijalo plán na rozdelenie Palestíny medzi Židov a Arabov
Politika svet

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: