Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1948

Čo významné sa stalo v roku 1948? Aké udalosti nastali v roku 1948? Čo zažili a zažívali ľudia pred 76 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 10 udalostí, ktoré sa stali v roku 1948

Prehľad dejín roku 1948

1948 Tranzistor

Objavy svet

1948 Námornícky astrolab

Objavy svet

1948 Fastfood

Míľniky svet

1948 rogalo

Objavy svet

20. 02. 1948 časopis Slovenka - vznik

Začala vychádzať Slovenka, obrázkový týždenník Slovenského zväzu žien
Míľniky Slovensko

25. 02. 1948 nastolenie diktatúry proletariátu v ČSR

Po vládnej kríze bola vymenovaná nová vláda Klementa Gottwalda s komunistami a komunistom prijateľnými členmi, čo znamenalo štátny prevrat v Česko-Slovensku
Míľniky Slovensko

25. 02. 1948 prevzatie moci v ČSR komunistami

Míľniky Slovensko

07. 04. 1948 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) - založenie

Míľniky svet

14. 06. 1948 zvolenie Klementa Gottwalda za prezidenta

prvý komunistický prezident Česko-Slovenska
Osobnosti Slovensko

03. 09. 1948 Edvard Beneš - úmrtie

Osobnosti Slovensko

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: