Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1954

Čo významné sa stalo v roku 1954? Aké udalosti nastali v roku 1954? Čo zažili a zažívali ľudia pred 70 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 5 udalostí, ktoré sa stali v roku 1954

Prehľad dejín roku 1954

1954 FORTRAN - programovací jazyk

Objavy svet

1954 Vietnam sa oslobodil od Francúzskej nadvlády

Politika Ázia

1954 Vietnamská vojna - začiatok

27. 06. 1954 prvá atómová elektráreň - spustenie

V Sovietskom zväze v Obninsku, spustili do prevádzky prvú atómovú elektráreň
Objavy Európa / ZSSR

24. 12. 1954 Laos vyhlásil nezávislosť

Politika svet

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: