Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1960

Čo významné sa stalo v roku 1960? Aké udalosti nastali v roku 1960? Čo zažili a zažívali ľudia pred 64 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 24 udalostí, ktoré sa stali v roku 1960

Prehľad dejín roku 1960

1960 svetová populácia dosiahla 3 miliardy obyvateľov

Populácia svet

70-te roky 20. st. tretia priemyselná revolúcia: automatizácia

Tretia priemyselná revolúcia sa začala v 70. rokoch 20. storočia prostredníctvom automatizácie pomocou pamäťovo programovateľných ovládacích prvkov a počítačov.
Obdobia svet

01. 01. 1960 Kamerun - nezávislosť

Kamerun vyhlásil nezávislosť od Francúzska a Spojeného kráľovstva
Politika svet

23. 01. 1960 Dosiahnutie dna Mariánskej priekopy

Batyskaf Trieste dosadol na dno Mariánskej priekopy, najhlbšie miesto na Zemi
Míľniky svet

04. 04. 1960 Slavín

Stavby Slovensko

09. 04. 1960 Československá socialistická republika

Národné zhromaždenie schválilo novú česko-slovenskú ústavu a názov štátu Československá socialistická republika
Míľniky Slovensko

27. 04. 1960 Togo - nezávislosť

Togo získalo nezávislosť od Francúzska
Politika svet

03. 05. 1960 založenie Európskeho združenia voľného obchodu

Politika Európa / Európska Únia

20. 06. 1960 Senegal - nezávislosť

Oddelením z Malijskej federácie vznikol samostatný Senegal
Politika svet

26. 06. 1960 Madagaskar - nezávislosť

Madagaskar (vtedajšie Malgašsko) získal nezávislosť od Francúzska
Politika svet

30. 06. 1960 Kongo - nezávislosť od Belgicka

Kongo (bývalý Zair) získal nezávislosť od Belgicka
Politika svet

01. 07. 1960 Somálsko - nezávislosť

Somálsko vyhlásilo nezávislosť od Spojeného kráľovstva a Talianska
Politika svet

11. 07. 1960 prijatie Ústavy Československej socialistickej republiky

Vyhlásenie socialistického štátu s garantovanou vedúcou úlohou komunistickej strany. Zo slovenských národných orgánov sa stali bezvýznamné, nefunkčné kulisy totalitného štátu.
Míľniky Slovensko

01. 08. 1960 Benin - nezávislosť

Benin vyhlásil nezávislosť
Politika svet

03. 08. 1960 Niger - nezávislosť

Niger získal nezávislosť od Francúzska
Politika svet

05. 08. 1960 Burkina - nezávislosť

Burkina (vtedajšia Horná Volta) získala nezávislosť od Francúzska
Politika svet

07. 08. 1960 Pobrežie Slonoviny - nezávislosť

Pobrežie Slonoviny získalo nezávislosť od Francúzska
Politika svet

11. 08. 1960 Čad - nezávislosť

Čad vyhlásil nezávislosť
Politika svet

13. 08. 1960 Stredoafrická republika - nezávislosť

Stredoafrická republika vyhlásila nezávislosť od Francúzska
Politika svet

15. 08. 1960 Kongo - nezávislosť od Francúzska

Kongo získalo nezávislosť od Francúzska
Politika svet

17. 08. 1960 Gabon - nezávislosť

Gabon získal nezávislosť od Francúzska
Politika svet

22. 09. 1960 Mali - vznik

Rozpadom federácie so Senegalom a vyhlásením republiky vzniklo dnešné Mali
Politika svet

01. 10. 1960 Nigéria - nezávislosť

Nigéria získala nezávislosť od Spojeného kráľovstva a bola prijatá do OSN
Politika svet

28. 11. 1960 Mauritánia - nezávislosť

Mauritánia získala nezávislosť od Francúzska
Politika svet

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: