Historické udalosti: čo sa stalo v roku 1990

Čo významné sa stalo v roku 1990? Aké udalosti nastali v roku 1990? Čo zažili a zažívali ľudia pred 34 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 21 udalostí, ktoré sa stali v roku 1990

Prehľad dejín roku 1990

1990 Hubblov teleskop

USA vypustili do vesmíru Hubblov vesmírny teleskop
Objavy Európa

1990 Sprístupnenie Internetu pre verejnosť

Míľniky svet

01. 01. 1990 Václav Havel - všeobecná amnestia

prezident republiky Václav Havel vyhlásil všeobecnú amnestiu
Politika Slovensko

00. 02. 1990 prvá návšteva dalajlámu v Československu

Na pozvanie prezidenta Václava Havla prišiel do Prahy Tändzin Gjamccho.
Osobnosti Slovensko

07. 02. 1990 Národný front - zrušenie

Zrušený Národný front – organizácia, ktorá v období vlády jednej strany združovala hnutia a zväzy, ktoré sa mohli podieľať na vláde
Politika Slovensko

26. 02. 1990 odchod sovietskych vojsk z ČSFR

Prezident ČSSR Václav Havel a najvyšší predstaviteľ ZSSR Michail Gorbačov podpísali v Moskve dohodu upravujúcu vzťahy medzi oboma krajinami. Ministri zahraničia ČSSR a ZSSR schválili dohodu o odsune sovietskych vojsk z územia Česko-Slovenska.
Míľniky Slovensko

28. 02. 1990 ARPANET - vyradenie z prevádzky

Míľniky svet

01. 03. 1990 Slovenská socialistická republika premenovaná na Slovenskú republiku

Politika Slovensko

11. 03. 1990 Litva - nezávislosť

Litva vyhlásila nezávislosť
Politika svet

15. 03. 1990 Michail Gorbačov zvolený za prezidenta Sovietskeho zväzu

Osobnosti svet

21. 03. 1990 Namíbia - nezávislosť

Namíbia získala nezávislosť od Južnej Afriky
Politika svet

29. 03. 1990 Československá socialistická republika premenovaná na Česko-slovenskú federatívnu republiku

Politika Slovensko

23. 04. 1990 vznik ČSFR

Česko-slovenská federatívna republika sa premenovala na Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku. Tým skončila pomlčková vojna, i keď názov štátu odporoval spisovnej slovenčine aj češtine
Míľniky Slovensko

08. 05. 1990 Estónsko - nezávislosť

Estónsko vyhlásilo nezávislosť na ZSSR
Politika svet

27. 06. 1990 Bielorusko - nezávislosť

Bielorusko vyhlásilo nezávislosť na ZSSR
Politika svet

05. 07. 1990 Václav Havel - prezident ČSFR

Václav Havel bol zvolený za prezidenta ČSFR
Osobnosti Slovensko

02. 08. 1990 Invázia Iraku do Kuvajtu - začiatok

03. 10. 1990 zjednotenie Nemecka

Míľniky Európa

25. 10. 1990 Malá privatizácia v ČSFR

Federálne zhromaždenie Česko-Slovenska prijalo zákon upravujúci tzv. "malú privatizáciu", ktorá znamenala prvý väčší presun štátneho majetku do súkromných rúk
Politika Slovensko

20. 12. 1990 webová stránka

Objavy svet

23. 12. 1990 Slovinsko - osamostatnenie

Referendum o nezávislosti a samostatnosti Slovinska schválilo možnosť oddelenia Slovinska od Juhoslávie
Politika Európa

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: