Historické udalosti: čo sa stalo v roku 2007

Čo významné sa stalo v roku 2007? Aké udalosti nastali v roku 2007? Čo zažili a zažívali ľudia pred 17 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 6 udalostí, ktoré sa stali v roku 2007

Prehľad dejín roku 2007

2007 populácia Ázie dosiahla hranicu 4 miliárd obyvateľov

Populácia svet

2007 iPhone

Objavy svet

01. 01. 2007 Bulharsko a Rumunsko vstupujú do Európskej Únie

Počet členských štátov sa zvyšuje na 27.
Politika Európa / Európska Únia

29. 06. 2007 prvé vydanie operačného systému iPhone OS

Objavy svet

13. 12. 2007 Lisabonská zmluva

Všetkých 27 krajín podpisuje Lisabonskú zmluvu, ktorou sa menia predchádzajúce zmluvy. Jej cieľom je dosiahnuť, aby sa EÚ stala demokratickejšou, efektívnejšou a transparentnejšou, a teda schopnou vyrovnať sa s globálnymi výzvami, ako sú klimatické zmeny, bezpečnosť a udržateľný rozvoj. Lisabonskú zmluvu ratifikujú všetky krajiny EÚ, účinnosť nadobúda 1. decembra 2009.
Politika Európa / Európska Únia

21. 12. 2007 vstup Slovenska do Schengenského priestoru

Schengenský priestor (slangovo Schengen) je územie časti Európy a niekoľkých zámorských území, v rámci ktorých môžu osoby a tovar voľne prekračovať hranice na ktoromkoľvek mieste zmluvných štátov bez hraničnej kontroly.
Míľniky Slovensko

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: