Historické udalosti: čo sa stalo v roku 64

Čo významné sa stalo v roku 64? Aké udalosti nastali v roku 64? Čo zažili a zažívali ľudia pred 1960 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 3 udalostí, ktoré sa stali v roku 64

Prehľad dejín roku 64

64 Prvé prenasledovanie kresťanov za cisára Nerona

Míľniky Európa

64 Mučenícka smrť kresťanských vierozvestcov Petra a Pavla

Osobnosti Európa

28. 07. 64 Veľký požiar v Ríme (vypuknutie)

Míľniky Európa

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: