Historické udalosti: čo sa stalo v roku 800

Čo významné sa stalo v roku 800? Aké udalosti nastali v roku 800? Čo zažili a zažívali ľudia pred 1224 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 3 udalostí, ktoré sa stali v roku 800

Prehľad dejín roku 800

800 Karol Veľký - cisár Rímskej ríše

Osobnosti Európa

800 Karol Veľký korunovaný cisárom

Osobnosti Európa / Franská ríša

800 Obnovenie (západo)rímskej ríše po korunovácii Karla Veľkého cisárom

Míľniky Európa

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: