Historické udalosti: čo sa stalo v roku 896

Čo významné sa stalo v roku 896? Aké udalosti nastali v roku 896? Čo zažili a zažívali ľudia pred 1127 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 3 udalostí, ktoré sa stali v roku 896

Prehľad dejín roku 896

896 rozbroje medzi Svätoplukovými synmi

Nezhody v spojení s útokmi zo strany Bavorov, Čechov a starých Maďarov viedli k rozvratu a zániku Veľkomoravskej ríše.
Míľniky Slovensko

896 Príchod Maďarov do Panónie

Európa

896 Začiatky usádzania Maďarov v Panónii

rozdelenie západných a južných Slovanov
Európa / stredná Európa

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: