Historické udalosti: čo sa stalo v roku 927

Čo významné sa stalo v roku 927? Aké udalosti nastali v roku 927? Čo zažili a zažívali ľudia pred 1097 rokmi? V našej zbierke historických udalostí na časovej osi máme 1 udalostí, ktoré sa stali v roku 927

Prehľad dejín roku 927

927 Pražská arcidiecéza - založenie biskupstva v Prahe

Míľniky Európa / stredná Európa

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: