farba (Dark liver (horses)) [#543d37]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyDark liver (horses)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#543d37
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(84, 61, 55)
RGB (percentuálne)33%, 24%, 22%
CMYK kód farby0, 70, 88, 171
CMYK (percentuálne)0%, 27%, 35%, 67%,
HSL kód farby12.4°, 20.9%, 27.3%
HSV kód farby12.4°, 34.5%, 32.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Dark liver (horses). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #543d37 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 32.9% červenej, 23.9% zelenej a 21.6% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 34.5% žltej zložky a 67.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #543d37

Červená
(R)
33 %
Zelená
(G)
24 %
Modrá
(B)
22 %

CMYK zložky farby (0, 70, 88, 171)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
27.5 %
Žltá (Yellow)
(Y)
34.5 %
Čierna (Black)
(K)
67.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#abc2c8
inverzná farba
#ab3d37 inverzná červená zložka
#54c237 inverzná zelená zložka
#543dc8 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Dark liver (horses) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Dark liver (horses)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)