farba (Storeroom brown (Onandocha)) [#3d4035]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyStoreroom brown (Onandocha)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#3d4035
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(61, 64, 53)
RGB (percentuálne)24%, 25%, 21%
CMYK kód farby12, 0, 44, 191
CMYK (percentuálne)5%, 0%, 17%, 75%,
HSL kód farby76.4°, 9.4%, 22.9%
HSV kód farby76.4°, 17.2%, 25.1%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Storeroom brown (Onandocha). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #3d4035 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 23.9% červenej, 25.1% zelenej a 20.8% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 4.7% azúrovej, 0% magenty, 17.3% žltej zložky a 74.9% čiernej zložky.

RGB zložky farby #3d4035

Červená
(R)
24 %
Zelená
(G)
25 %
Modrá
(B)
21 %

CMYK zložky farby (12, 0, 44, 191)

Azúrová (Cyan)
(C)
4.7 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
17.3 %
Čierna (Black)
(K)
74.9 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#c2bfca
inverzná farba
#c24035 inverzná červená zložka
#3dbf35 inverzná zelená zložka
#3d40ca inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Storeroom brown (Onandocha) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Storeroom brown (Onandocha)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)