farba baklažánová (Eggplant) [#614051]

Slovenský názov farbybaklažánová
Anglický názov farbyEggplant
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#614051
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(97, 64, 81)
RGB (percentuálne)38%, 25%, 32%
CMYK kód farby0, 87, 42, 158
CMYK (percentuálne)0%, 34%, 16%, 62%,
HSL kód farby329.1°, 20.5%, 31.6%
HSV kód farby329.1°, 34%, 38%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: baklažánová Eggplant. Ako vyzerá baklažánová farba?

RGB kód farby je: #614051 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 38% červenej, 25.1% zelenej a 31.8% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 16.5% žltej zložky a 62% čiernej zložky.

RGB zložky farby #614051

Červená
(R)
38 %
Zelená
(G)
25 %
Modrá
(B)
32 %

CMYK zložky farby (0, 87, 42, 158)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
34.1 %
Žltá (Yellow)
(Y)
16.5 %
Čierna (Black)
(K)
62 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#9ebfae
inverzná farba
#9e4051 inverzná červená zložka
#61bf51 inverzná zelená zložka
#6140ae inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba baklažánová pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe baklažánová

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)