farba (Dark puce) [#4f3a3c]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyDark puce
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#4f3a3c
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(79, 58, 60)
RGB (percentuálne)31%, 23%, 24%
CMYK kód farby0, 68, 61, 176
CMYK (percentuálne)0%, 27%, 24%, 69%,
HSL kód farby354.3°, 15.3%, 26.9%
HSV kód farby354.3°, 26.6%, 31%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Dark puce. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #4f3a3c v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 31% červenej, 22.7% zelenej a 23.5% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 23.9% žltej zložky a 69% čiernej zložky.

RGB zložky farby #4f3a3c

Červená
(R)
31 %
Zelená
(G)
23 %
Modrá
(B)
24 %

CMYK zložky farby (0, 68, 61, 176)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
26.7 %
Žltá (Yellow)
(Y)
23.9 %
Čierna (Black)
(K)
69 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#b0c5c3
inverzná farba
#b03a3c inverzná červená zložka
#4fc53c inverzná zelená zložka
#4f3ac3 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Dark puce pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Dark puce

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)