farba (Rusty storeroom (Sabitetsuonando)) [#3a403b]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyRusty storeroom (Sabitetsuonando)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#3a403b
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(58, 64, 59)
RGB (percentuálne)23%, 25%, 23%
CMYK kód farby24, 0, 20, 191
CMYK (percentuálne)9%, 0%, 8%, 75%,
HSL kód farby130°, 4.9%, 23.9%
HSV kód farby130°, 9.4%, 25.1%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Rusty storeroom (Sabitetsuonando). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #3a403b v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 22.7% červenej, 25.1% zelenej a 23.1% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 9.4% azúrovej, 0% magenty, 7.8% žltej zložky a 74.9% čiernej zložky.

RGB zložky farby #3a403b

Červená
(R)
23 %
Zelená
(G)
25 %
Modrá
(B)
23 %

CMYK zložky farby (24, 0, 20, 191)

Azúrová (Cyan)
(C)
9.4 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
7.8 %
Čierna (Black)
(K)
74.9 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#c5bfc4
inverzná farba
#c5403b inverzná červená zložka
#3abf3b inverzná zelená zložka
#3a40c4 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Rusty storeroom (Sabitetsuonando) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Rusty storeroom (Sabitetsuonando)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)