farba čierna oliva (Black olive) [#3b3c36]

Slovenský názov farbyčierna oliva
Anglický názov farbyBlack olive
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#3b3c36
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(59, 60, 54)
RGB (percentuálne)23%, 24%, 21%
CMYK kód farby4, 0, 26, 195
CMYK (percentuálne)2%, 0%, 10%, 76%,
HSL kód farby70°, 5.3%, 22.4%
HSV kód farby70°, 10%, 23.5%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: čierna oliva Black olive. Ako vyzerá čierna oliva farba?

RGB kód farby je: #3b3c36 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 23.1% červenej, 23.5% zelenej a 21.2% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 1.6% azúrovej, 0% magenty, 10.2% žltej zložky a 76.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #3b3c36

Červená
(R)
23 %
Zelená
(G)
24 %
Modrá
(B)
21 %

CMYK zložky farby (4, 0, 26, 195)

Azúrová (Cyan)
(C)
1.6 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
10.2 %
Čierna (Black)
(K)
76.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#c4c3c9
inverzná farba
#c43c36 inverzná červená zložka
#3bc336 inverzná zelená zložka
#3b3cc9 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba čierna oliva pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe čierna oliva

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)