farba miznúca fialová (Disappearing purple (Metsushi)) [#3f313a]

Slovenský názov farbymiznúca fialová
Anglický názov farbyDisappearing purple (Metsushi)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#3f313a
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(63, 49, 58)
RGB (percentuálne)25%, 19%, 23%
CMYK kód farby0, 57, 20, 192
CMYK (percentuálne)0%, 22%, 8%, 75%,
HSL kód farby321.4°, 12.5%, 22%
HSV kód farby321.4°, 22.2%, 24.7%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: miznúca fialová Disappearing purple (Metsushi). Ako vyzerá miznúca fialová farba?

RGB kód farby je: #3f313a v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 24.7% červenej, 19.2% zelenej a 22.7% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 7.8% žltej zložky a 75.3% čiernej zložky.

RGB zložky farby #3f313a

Červená
(R)
25 %
Zelená
(G)
19 %
Modrá
(B)
23 %

CMYK zložky farby (0, 57, 20, 192)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
22.4 %
Žltá (Yellow)
(Y)
7.8 %
Čierna (Black)
(K)
75.3 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#c0cec5
inverzná farba
#c0313a inverzná červená zložka
#3fce3a inverzná zelená zložka
#3f31c5 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba miznúca fialová pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe miznúca fialová

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)