farba ananásová (Pineapple) [#563c0d]

Slovenský názov farbyananásová
Anglický názov farbyPineapple
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#563c0d
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(86, 60, 13)
RGB (percentuálne)34%, 24%, 5%
CMYK kód farby0, 77, 216, 169
CMYK (percentuálne)0%, 30%, 85%, 66%,
HSL kód farby38.6°, 73.7%, 19.4%
HSV kód farby38.6°, 84.9%, 33.7%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: ananásová Pineapple. Ako vyzerá ananásová farba?

RGB kód farby je: #563c0d v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 33.7% červenej, 23.5% zelenej a 5.1% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 84.7% žltej zložky a 66.3% čiernej zložky.

RGB zložky farby #563c0d

Červená
(R)
34 %
Zelená
(G)
24 %
Modrá
(B)
5 %

CMYK zložky farby (0, 77, 216, 169)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
30.2 %
Žltá (Yellow)
(Y)
84.7 %
Čierna (Black)
(K)
66.3 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#a9c3f2
inverzná farba
#a93c0d inverzná červená zložka
#56c30d inverzná zelená zložka
#563cf2 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba ananásová pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe ananásová

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)