farba (Brown-nose) [#6b4423]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyBrown-nose
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#6b4423
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(107, 68, 35)
RGB (percentuálne)42%, 27%, 14%
CMYK kód farby0, 93, 172, 148
CMYK (percentuálne)0%, 36%, 67%, 58%,
HSL kód farby27.5°, 50.7%, 27.8%
HSV kód farby27.5°, 67.3%, 42%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Brown-nose. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #6b4423 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 42% červenej, 26.7% zelenej a 13.7% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 67.5% žltej zložky a 58% čiernej zložky.

RGB zložky farby #6b4423

Červená
(R)
42 %
Zelená
(G)
27 %
Modrá
(B)
14 %

CMYK zložky farby (0, 93, 172, 148)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
36.5 %
Žltá (Yellow)
(Y)
67.5 %
Čierna (Black)
(K)
58 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#94bbdc
inverzná farba
#944423 inverzná červená zložka
#6bbb23 inverzná zelená zložka
#6b44dc inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Brown-nose pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Brown-nose

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)