farba (Liver (organ)) [#6c2e1f]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyLiver (organ)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#6c2e1f
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(108, 46, 31)
RGB (percentuálne)42%, 18%, 12%
CMYK kód farby0, 146, 182, 147
CMYK (percentuálne)0%, 57%, 71%, 58%,
HSL kód farby11.7°, 55.4%, 27.3%
HSV kód farby11.7°, 71.3%, 42.4%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Liver (organ). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #6c2e1f v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 42.4% červenej, 18% zelenej a 12.2% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 71.4% žltej zložky a 57.6% čiernej zložky.

RGB zložky farby #6c2e1f

Červená
(R)
42 %
Zelená
(G)
18 %
Modrá
(B)
12 %

CMYK zložky farby (0, 146, 182, 147)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
57.3 %
Žltá (Yellow)
(Y)
71.4 %
Čierna (Black)
(K)
57.6 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#93d1e0
inverzná farba
#932e1f inverzná červená zložka
#6cd11f inverzná zelená zložka
#6c2ee0 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Liver (organ) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Liver (organ)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)