farba (Pullman Brown (UPS Brown)) [#644117]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyPullman Brown (UPS Brown)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#644117
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(100, 65, 23)
RGB (percentuálne)39%, 25%, 9%
CMYK kód farby0, 89, 196, 155
CMYK (percentuálne)0%, 35%, 77%, 61%,
HSL kód farby32.7°, 62.6%, 24.1%
HSV kód farby32.7°, 77%, 39.2%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Pullman Brown (UPS Brown). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #644117 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 39.2% červenej, 25.5% zelenej a 9% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 76.9% žltej zložky a 60.8% čiernej zložky.

RGB zložky farby #644117

Červená
(R)
39 %
Zelená
(G)
25 %
Modrá
(B)
9 %

CMYK zložky farby (0, 89, 196, 155)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
34.9 %
Žltá (Yellow)
(Y)
76.9 %
Čierna (Black)
(K)
60.8 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#9bbee8
inverzná farba
#9b4117 inverzná červená zložka
#64be17 inverzná zelená zložka
#6441e8 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Pullman Brown (UPS Brown) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Pullman Brown (UPS Brown)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)