farba čierna káva (Café noir) [#4b3621]

Slovenský názov farbyčierna káva
Anglický názov farbyCafé noir
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#4b3621
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(75, 54, 33)
RGB (percentuálne)29%, 21%, 13%
CMYK kód farby0, 71, 143, 180
CMYK (percentuálne)0%, 28%, 56%, 71%,
HSL kód farby30°, 38.9%, 21.2%
HSV kód farby30°, 56%, 29.4%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: čierna káva Café noir. Ako vyzerá čierna káva farba?

RGB kód farby je: #4b3621 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 29.4% červenej, 21.2% zelenej a 12.9% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 56.1% žltej zložky a 70.6% čiernej zložky.

RGB zložky farby #4b3621

Červená
(R)
29 %
Zelená
(G)
21 %
Modrá
(B)
13 %

CMYK zložky farby (0, 71, 143, 180)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
27.8 %
Žltá (Yellow)
(Y)
56.1 %
Čierna (Black)
(K)
70.6 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#b4c9de
inverzná farba
#b43621 inverzná červená zložka
#4bc921 inverzná zelená zložka
#4b36de inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba čierna káva pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe čierna káva

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)