farba (Earthtone) [#5d3a1a]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyEarthtone
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#5d3a1a
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(93, 58, 26)
RGB (percentuálne)36%, 23%, 10%
CMYK kód farby0, 96, 184, 162
CMYK (percentuálne)0%, 38%, 72%, 64%,
HSL kód farby28.7°, 56.3%, 23.3%
HSV kód farby28.7°, 72%, 36.5%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Earthtone. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #5d3a1a v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 36.5% červenej, 22.7% zelenej a 10.2% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 72.2% žltej zložky a 63.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #5d3a1a

Červená
(R)
36 %
Zelená
(G)
23 %
Modrá
(B)
10 %

CMYK zložky farby (0, 96, 184, 162)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
37.6 %
Žltá (Yellow)
(Y)
72.2 %
Čierna (Black)
(K)
63.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#a2c5e5
inverzná farba
#a23a1a inverzná červená zložka
#5dc51a inverzná zelená zložka
#5d3ae5 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Earthtone pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Earthtone

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)