farba červeno-hnedá varená fazuľa (Boiled red bean brown (Momoshiocha)) [#542d24]

Slovenský názov farbyčerveno-hnedá varená fazuľa
Anglický názov farbyBoiled red bean brown (Momoshiocha)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#542d24
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(84, 45, 36)
RGB (percentuálne)33%, 18%, 14%
CMYK kód farby0, 118, 146, 171
CMYK (percentuálne)0%, 46%, 57%, 67%,
HSL kód farby11.3°, 40%, 23.5%
HSV kód farby11.3°, 57.1%, 32.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: červeno-hnedá varená fazuľa Boiled red bean brown (Momoshiocha). Ako vyzerá červeno-hnedá varená fazuľa farba?

RGB kód farby je: #542d24 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 32.9% červenej, 17.6% zelenej a 14.1% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 57.3% žltej zložky a 67.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #542d24

Červená
(R)
33 %
Zelená
(G)
18 %
Modrá
(B)
14 %

CMYK zložky farby (0, 118, 146, 171)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
46.3 %
Žltá (Yellow)
(Y)
57.3 %
Čierna (Black)
(K)
67.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#abd2db
inverzná farba
#ab2d24 inverzná červená zložka
#54d224 inverzná zelená zložka
#542ddb inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba červeno-hnedá varená fazuľa pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe červeno-hnedá varená fazuľa

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)