farba gaštanová (Maroon (Shrimp brown) (Ebicha)) [#5e2824]

Slovenský názov farbygaštanová
Anglický názov farbyMaroon (Shrimp brown) (Ebicha)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#5e2824
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(94, 40, 36)
RGB (percentuálne)37%, 16%, 14%
CMYK kód farby0, 146, 157, 161
CMYK (percentuálne)0%, 57%, 62%, 63%,
HSL kód farby4.1°, 44.6%, 25.5%
HSV kód farby4.1°, 61.7%, 36.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: gaštanová Maroon (Shrimp brown) (Ebicha). Ako vyzerá gaštanová farba?

RGB kód farby je: #5e2824 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 36.9% červenej, 15.7% zelenej a 14.1% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 61.6% žltej zložky a 63.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #5e2824

Červená
(R)
37 %
Zelená
(G)
16 %
Modrá
(B)
14 %

CMYK zložky farby (0, 146, 157, 161)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
57.3 %
Žltá (Yellow)
(Y)
61.6 %
Čierna (Black)
(K)
63.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#a1d7db
inverzná farba
#a12824 inverzná červená zložka
#5ed724 inverzná zelená zložka
#5e28db inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba gaštanová pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe gaštanová

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)