farba (Italian leather) [#635a52]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyItalian leather
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#635a52
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(99, 90, 82)
RGB (percentuálne)39%, 35%, 32%
CMYK kód farby0, 23, 44, 156
CMYK (percentuálne)0%, 9%, 17%, 61%,
HSL kód farby28.2°, 9.4%, 35.5%
HSV kód farby28.2°, 17.2%, 38.8%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Italian leather. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #635a52 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 38.8% červenej, 35.3% zelenej a 32.2% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 17.3% žltej zložky a 61.2% čiernej zložky.

RGB zložky farby #635a52

Červená
(R)
39 %
Zelená
(G)
35 %
Modrá
(B)
32 %

CMYK zložky farby (0, 23, 44, 156)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
9 %
Žltá (Yellow)
(Y)
17.3 %
Čierna (Black)
(K)
61.2 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#9ca5ad
inverzná farba
#9c5a52 inverzná červená zložka
#63a552 inverzná zelená zložka
#635aad inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Italian leather pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Italian leather

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)