farba (Dull blue (Aonibi)) [#4f4944]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyDull blue (Aonibi)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#4f4944
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(79, 73, 68)
RGB (percentuálne)31%, 29%, 27%
CMYK kód farby0, 19, 36, 176
CMYK (percentuálne)0%, 7%, 14%, 69%,
HSL kód farby27.3°, 7.5%, 28.8%
HSV kód farby27.3°, 13.9%, 31%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Dull blue (Aonibi). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #4f4944 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 31% červenej, 28.6% zelenej a 26.7% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 14.1% žltej zložky a 69% čiernej zložky.

RGB zložky farby #4f4944

Červená
(R)
31 %
Zelená
(G)
29 %
Modrá
(B)
27 %

CMYK zložky farby (0, 19, 36, 176)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
7.5 %
Žltá (Yellow)
(Y)
14.1 %
Čierna (Black)
(K)
69 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#b0b6bb
inverzná farba
#b04944 inverzná červená zložka
#4fb644 inverzná zelená zložka
#4f49bb inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Dull blue (Aonibi) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Dull blue (Aonibi)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)