farba žltohnedá (Umber) [#635147]

Slovenský názov farbyžltohnedá
Anglický názov farbyUmber
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#635147
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(99, 81, 71)
RGB (percentuálne)39%, 32%, 28%
CMYK kód farby0, 46, 72, 156
CMYK (percentuálne)0%, 18%, 28%, 61%,
HSL kód farby21.4°, 16.5%, 33.3%
HSV kód farby21.4°, 28.3%, 38.8%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: žltohnedá Umber. Ako vyzerá žltohnedá farba?

RGB kód farby je: #635147 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 38.8% červenej, 31.8% zelenej a 27.8% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 28.2% žltej zložky a 61.2% čiernej zložky.

RGB zložky farby #635147

Červená
(R)
39 %
Zelená
(G)
32 %
Modrá
(B)
28 %

CMYK zložky farby (0, 46, 72, 156)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
18 %
Žltá (Yellow)
(Y)
28.2 %
Čierna (Black)
(K)
61.2 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#9caeb8
inverzná farba
#9c5147 inverzná červená zložka
#63ae47 inverzná zelená zložka
#6351b8 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba žltohnedá pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe žltohnedá

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)