farba (Rose ebony) [#674846]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyRose ebony
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#674846
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(103, 72, 70)
RGB (percentuálne)40%, 28%, 27%
CMYK kód farby0, 77, 82, 152
CMYK (percentuálne)0%, 30%, 32%, 60%,
HSL kód farby3.6°, 19.1%, 33.9%
HSV kód farby3.6°, 32%, 40.4%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Rose ebony. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #674846 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 40.4% červenej, 28.2% zelenej a 27.5% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 32.2% žltej zložky a 59.6% čiernej zložky.

RGB zložky farby #674846

Červená
(R)
40 %
Zelená
(G)
28 %
Modrá
(B)
27 %

CMYK zložky farby (0, 77, 82, 152)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
30.2 %
Žltá (Yellow)
(Y)
32.2 %
Čierna (Black)
(K)
59.6 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#98b7b9
inverzná farba
#984846 inverzná červená zložka
#67b746 inverzná zelená zložka
#6748b9 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Rose ebony pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Rose ebony

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)