farba (Bole) [#79443b]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyBole
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#79443b
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(121, 68, 59)
RGB (percentuálne)47%, 27%, 23%
CMYK kód farby0, 112, 131, 134
CMYK (percentuálne)0%, 44%, 51%, 53%,
HSL kód farby8.7°, 34.4%, 35.3%
HSV kód farby8.7°, 51.2%, 47.5%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Bole. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #79443b v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 47.5% červenej, 26.7% zelenej a 23.1% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 51.4% žltej zložky a 52.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #79443b

Červená
(R)
47 %
Zelená
(G)
27 %
Modrá
(B)
23 %

CMYK zložky farby (0, 112, 131, 134)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
43.9 %
Žltá (Yellow)
(Y)
51.4 %
Čierna (Black)
(K)
52.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#86bbc4
inverzná farba
#86443b inverzná červená zložka
#79bb3b inverzná zelená zložka
#7944c4 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Bole pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Bole

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)