farba (Grape mouse (Budōnezumi)) [#63424b]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyGrape mouse (Budōnezumi)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#63424b
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(99, 66, 75)
RGB (percentuálne)39%, 26%, 29%
CMYK kód farby0, 85, 62, 156
CMYK (percentuálne)0%, 33%, 24%, 61%,
HSL kód farby343.6°, 20%, 32.4%
HSV kód farby343.6°, 33.3%, 38.8%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Grape mouse (Budōnezumi). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #63424b v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 38.8% červenej, 25.9% zelenej a 29.4% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 24.3% žltej zložky a 61.2% čiernej zložky.

RGB zložky farby #63424b

Červená
(R)
39 %
Zelená
(G)
26 %
Modrá
(B)
29 %

CMYK zložky farby (0, 85, 62, 156)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
33.3 %
Žltá (Yellow)
(Y)
24.3 %
Čierna (Black)
(K)
61.2 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#9cbdb4
inverzná farba
#9c424b inverzná červená zložka
#63bd4b inverzná zelená zložka
#6342b4 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Grape mouse (Budōnezumi) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Grape mouse (Budōnezumi)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)