farba (Wenge) [#645452]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyWenge
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#645452
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(100, 84, 82)
RGB (percentuálne)39%, 33%, 32%
CMYK kód farby0, 41, 46, 155
CMYK (percentuálne)0%, 16%, 18%, 61%,
HSL kód farby6.7°, 9.9%, 35.7%
HSV kód farby6.7°, 18%, 39.2%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Wenge. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #645452 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 39.2% červenej, 32.9% zelenej a 32.2% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 18% žltej zložky a 60.8% čiernej zložky.

RGB zložky farby #645452

Červená
(R)
39 %
Zelená
(G)
33 %
Modrá
(B)
32 %

CMYK zložky farby (0, 41, 46, 155)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
16.1 %
Žltá (Yellow)
(Y)
18 %
Čierna (Black)
(K)
60.8 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#9babad
inverzná farba
#9b5452 inverzná červená zložka
#64ab52 inverzná zelená zložka
#6454ad inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Wenge pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Wenge

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)