farba (Garnet) [#733635]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyGarnet
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#733635
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(115, 54, 53)
RGB (percentuálne)45%, 21%, 21%
CMYK kód farby0, 135, 137, 140
CMYK (percentuálne)0%, 53%, 54%, 55%,
HSL kód farby1°, 36.9%, 32.9%
HSV kód farby1°, 53.9%, 45.1%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Garnet. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #733635 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 45.1% červenej, 21.2% zelenej a 20.8% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 53.7% žltej zložky a 54.9% čiernej zložky.

RGB zložky farby #733635

Červená
(R)
45 %
Zelená
(G)
21 %
Modrá
(B)
21 %

CMYK zložky farby (0, 135, 137, 140)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
52.9 %
Žltá (Yellow)
(Y)
53.7 %
Čierna (Black)
(K)
54.9 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#8cc9ca
inverzná farba
#8c3635 inverzná červená zložka
#73c935 inverzná zelená zložka
#7336ca inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Garnet pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Garnet

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)