farba (Cypress bark red (Benihibata)) [#6f3028]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyCypress bark red (Benihibata)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#6f3028
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(111, 48, 40)
RGB (percentuálne)44%, 19%, 16%
CMYK kód farby0, 145, 163, 144
CMYK (percentuálne)0%, 57%, 64%, 56%,
HSL kód farby6.8°, 47%, 29.6%
HSV kód farby6.8°, 64%, 43.5%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Cypress bark red (Benihibata). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #6f3028 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 43.5% červenej, 18.8% zelenej a 15.7% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 63.9% žltej zložky a 56.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #6f3028

Červená
(R)
44 %
Zelená
(G)
19 %
Modrá
(B)
16 %

CMYK zložky farby (0, 145, 163, 144)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
56.9 %
Žltá (Yellow)
(Y)
63.9 %
Čierna (Black)
(K)
56.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#90cfd7
inverzná farba
#903028 inverzná červená zložka
#6fcf28 inverzná zelená zložka
#6f30d7 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Cypress bark red (Benihibata) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Cypress bark red (Benihibata)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)