farba zlatohnedá (Nightingale-brown (greenish brown) (Uguisucha)) [#5c4827]

Slovenský názov farbyzlatohnedá
Anglický názov farbyNightingale-brown (greenish brown) (Uguisucha)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#5c4827
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(92, 72, 39)
RGB (percentuálne)36%, 28%, 15%
CMYK kód farby0, 55, 147, 163
CMYK (percentuálne)0%, 22%, 58%, 64%,
HSL kód farby37.4°, 40.5%, 25.7%
HSV kód farby37.4°, 57.6%, 36.1%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: zlatohnedá Nightingale-brown (greenish brown) (Uguisucha). Ako vyzerá zlatohnedá farba?

RGB kód farby je: #5c4827 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 36.1% červenej, 28.2% zelenej a 15.3% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 57.6% žltej zložky a 63.9% čiernej zložky.

RGB zložky farby #5c4827

Červená
(R)
36 %
Zelená
(G)
28 %
Modrá
(B)
15 %

CMYK zložky farby (0, 55, 147, 163)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
21.6 %
Žltá (Yellow)
(Y)
57.6 %
Čierna (Black)
(K)
63.9 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#a3b7d8
inverzná farba
#a34827 inverzná červená zložka
#5cb727 inverzná zelená zložka
#5c48d8 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba zlatohnedá pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe zlatohnedá

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)