farba (Van Dyke brown) [#664228]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyVan Dyke brown
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#664228
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(102, 66, 40)
RGB (percentuálne)40%, 26%, 16%
CMYK kód farby0, 90, 155, 153
CMYK (percentuálne)0%, 35%, 61%, 60%,
HSL kód farby25.2°, 43.7%, 27.8%
HSV kód farby25.2°, 60.8%, 40%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Van Dyke brown. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #664228 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 40% červenej, 25.9% zelenej a 15.7% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 60.8% žltej zložky a 60% čiernej zložky.

RGB zložky farby #664228

Červená
(R)
40 %
Zelená
(G)
26 %
Modrá
(B)
16 %

CMYK zložky farby (0, 90, 155, 153)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
35.3 %
Žltá (Yellow)
(Y)
60.8 %
Čierna (Black)
(K)
60 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#99bdd7
inverzná farba
#994228 inverzná červená zložka
#66bd28 inverzná zelená zložka
#6642d7 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Van Dyke brown pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Van Dyke brown

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)