farba (Cypress bark (Hihada-iro)) [#752e23]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyCypress bark (Hihada-iro)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#752e23
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(117, 46, 35)
RGB (percentuálne)46%, 18%, 14%
CMYK kód farby0, 155, 179, 138
CMYK (percentuálne)0%, 61%, 70%, 54%,
HSL kód farby8°, 53.9%, 29.8%
HSV kód farby8°, 70.1%, 45.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Cypress bark (Hihada-iro). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #752e23 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 45.9% červenej, 18% zelenej a 13.7% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 70.2% žltej zložky a 54.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #752e23

Červená
(R)
46 %
Zelená
(G)
18 %
Modrá
(B)
14 %

CMYK zložky farby (0, 155, 179, 138)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
60.8 %
Žltá (Yellow)
(Y)
70.2 %
Čierna (Black)
(K)
54.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#8ad1dc
inverzná farba
#8a2e23 inverzná červená zložka
#75d123 inverzná zelená zložka
#752edc inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Cypress bark (Hihada-iro) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Cypress bark (Hihada-iro)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)