Citoslovcia - slovenská gramatika a pravopis

Citoslovcia sú slová, ktoré vyjadrujú prejavy citu a vôle. Citoslovcia sú neohybný slovný druh - neskloňujú sa.

Citoslovcia sa delia na vlastné a zvukovomalebné.

  • vlastné citoslovcia sú prejavy citu a vôle, napr.: aha, hej, och, ó, joj, brr, fuj, pche, chacha, juchú, ...
  • zvukovomalebné citoslovcia sú napodobeniny zvukov: čľup, bác, bum, tresk, tik-tak, mé, vŕŕ, ...

Citoslovcia sa vo vete oddeľujú čiarkou (napr.: Fíha, to je ale pekná stránka.). Toto neplatí v prípade, ak je citoslovce vo vete vetným členom (napr. Zrazu bolo všade počuť jááj.)