Prídavné mená - slovenská gramatika a pravopis

Prídavné mená sú slová, ktorými sa označujú vlastnosti osôb, zvierat, veci a javov.

Prídavné mená sú ohybný slovný druh, gramatické kategórie (rod, číslo a pád) sa zhodujú s priradeným podstatným menom. Skloňujú sa podľa pádu a vzoru


Prídavné mená: obsah


Delenie prídavných mien

Prídavné mená sa delia na tri skupiny:

  • Akostné prídavné mená vyjadrujú akosť vlastností, osôb alebo vecí (napr. dobrý, zlý, pekný, modrý ...)

  • Vzťahové prídavné mená vyjadrujú vlastnosť vzťahujúcu sa na veci alebo zvieratá (napr. drevenný, vtáčí...)

  • Privlastňovacie prídavné mená vyjadrujú vlastnosť patriacu osobe alebo zvieraťu (napr. dedkova, Jankin, susedov...)

Vzory prídavných mien

Vzory prídavných mien sa rozdeľujú podľa rodu, detailné informácie o skloňovaní nájdete po kliknutí na slovo.

akostné vzťahové privlastňovacie
pekný
cudzí
pekný
cudzí
páví
matkin
otcov

Skloňovanie prídavných mien

Skloňovanie - pekný

Pád Otázky jednotné číslo množné číslo
Nominatív Kto, čo pekná žena
pekný muž
pekné dieťa
pekné ženy
pekní muži
pekné deti
Genitív Od koho, od čoho peknej ženy
pekného muža
pekného dieťaťa
pekných žien
pekných mužov
pekných detí
Datív Kám komu, dám čomu peknej žene
peknému mužovi
peknému dieťaťu
pekným ženám
pekným mužom
pekným deťom
Akuzatív Vidím koho, vidím čo peknú ženu
pekného muža
pekné dieťa
pekné ženy
pekných mužov
pekné deti
Vokatív oslovenie pekná žena
pekný muž
pekné dieťa
pekné ženy
pekní muži
pekné deti
Lokál O kom, o čom peknej žene
peknom mužovi
peknom dieťati
pekných ženách
pekných mužoch
pekných deťoch
Inštrumentál S kým, s čím peknou ženou
pekným mužom
pekným dieťaťom
peknými ženami
peknými mužmi
peknými deťmi

Skloňovanie - cudzí

Pád Otázky jednotné číslo množné číslo
Nominatív Kto, čo cudzia žena
cudzí muž
cudzie dieťa
cudzie ženy
cudzí muži
cudzie deti
Genitív Od koho, od čoho cudzej ženy
cudzieho muža
cudzieho dieťaťa
cudzích žien
cudzích mužov
cudzích detí
Datív Kám komu, dám čomu cudzej žene
cudziemu mužovi
cudziemu dieťaťu
cudzím ženám
cudzím mužom
cudzím deťom
Akuzatív Vidím koho, vidím čo cudziu ženu
cudzieho muža
cudzie dieťa
cudzie ženy
cudzích mužov
cudzie deti
Vokatív oslovenie cudzia žena
cudzí muž
cudzie dieťa
cudzie ženy
cudzí muži
cudzie deti
Lokál O kom, o čom cudzej žene
cudzom mužovi
cudzom dieťati
cudzích ženách
cudzích mužoch
cudzích deťoch
Inštrumentál S kým, s čím cudzou ženou
cudzím mužom
cudzím dieťaťom
cudzími ženami
cudzími mužmi
cudzími deťmi

Skloňovanie - matkin

Pád Otázky jednotné číslo množné číslo
Nominatív Kto, čo matkina žena
matkin muž
matkino dieťa
matkine ženy
matkini muži
matkine deti
Genitív Od koho, od čoho matkinej ženy
matkinho muža
matkinho dieťaťa
matkiných žien
matkiných mužov
matkiných detí
Datív Kám komu, dám čomu matkinej žene
matkinmu mužovi
matkinmu dieťaťu
matkiným ženám
matkiným mužom
matkiným deťom
Akuzatív Vidím koho, vidím čo matkinu ženu
matkinho muža
matkino dieťa
matkine ženy
matkiných mužov
matkine deti
Vokatív oslovenie matkina žena
matkin muž
matkino dieťa
matkine ženy
matkini muži
matkine deti
Lokál O kom, o čom matkinej žene
matkinom mužovi
matkinom dieťati
matkiných ženách
matkiných mužoch
matkiných deťoch
Inštrumentál S kým, s čím matkinou ženou
matkiným mužom
matkiným dieťaťom
matkinými ženami
matkinými mužmi
matkinými deťmi

Skloňovanie - otcov

Pád Otázky jednotné číslo množné číslo
Nominatív Kto, čo otcova žena
otcov muž
otcovo dieťa
otcove ženy
otcovi muži
otcove deti
Genitív Od koho, od čoho otcovej ženy
otcovho muža
otcovho dieťaťa
otcových žien
otcových mužov
otcových detí
Datív Kám komu, dám čomu otcovej žene
otcovmu mužovi
otcovmu dieťaťu
otcovým ženám
otcovým mužom
otcovým deťom
Akuzatív Vidím koho, vidím čo otcovu ženu
otcovho muža
otcovo dieťa
otcove ženy
otcových mužov
otcove deti
Vokatív oslovenie otcova žena
otcov muž
otcovo dieťa
otcove ženy
otcovi muži
otcove deti
Lokál O kom, o čom otcovej žene
otcovom mužovi
otcovom dieťati
otcových ženách
otcových mužoch
otcových deťoch
Inštrumentál S kým, s čím otcovou ženou
otcovým mužom
otcovým dieťaťom
otcovými ženami
otcovými mužmi
otcovými deťmi

Skloňovanie - páví

Pád Otázky jednotné číslo množné číslo
Nominatív Kto, čo pávia žena
páví muž
pávie dieťa
pávie ženy
páví muži
pávie deti
Genitív Od koho, od čoho pávej ženy
pávieho muža
pávieho dieťaťa
pávích žien
pávích mužov
pávích detí
Datív Kám komu, dám čomu pávej žene
páviemu mužovi
páviemu dieťaťu
pávím ženám
pávím mužom
pávím deťom
Akuzatív Vidím koho, vidím čo páviu ženu
pávieho muža
pávie dieťa
pávie ženy
pávích mužov
pávie deti
Vokatív oslovenie pávia žena
páví muž
pávie dieťa
pávie ženy
páví muži
pávie deti
Lokál O kom, o čom pávej žene
pávom mužovi
pávom dieťati
pávích ženách
pávích mužoch
pávích deťoch
Inštrumentál S kým, s čím pávou ženou
pávím mužom
pávím dieťaťom
pávími ženami
pávími mužmi
pávími deťmi

Spodstatnené prídavné mená

Podľa vzorov prídavných mien sa skloňujú aj spodstatnené prídavné mená: poštovné, stravné, výchovné, výživné, nájomné

Stupňovanie prídavných mien

Stupňujú sa len akostné prídavné mená.

Pravidelné stupňovanie

  • 1. stupeň: základný tvar prídavného mena (napr. vysoký)
  • 2. stupeň: prípona -ší, -ejší (napr. vyšší, rýchlejší)
  • 3. stupeň: predpona naj- k druhému stupňu (napr. najvyšší, najrýchlejší)

Nepravidelné stupňovanie

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
dobrý lepší najlepší
zlý horší najhorší
malý menší najmenší
pekný krajší najkrajší
veľký väčší najväčší