Zámená - slovenská gramatika a pravopis

Zámená sú slová, ktoré zastupujú podstatné a prídavné mená. Odkazujú na osoby, zvieratá, veci alebo vlastnosti.

Zámená sú ohybný slovný druh a majú svoje gramatické kategórie (rod, číslo a pád), ktorý sa zhoduje s priradeným podstatným menom.


Zámená: obsah


Delenie zámen

Zámená sa delia do niekoľkých skupín:

Skloňovanie zámen

Príklady skloňovania rôznych typov zámen.

Osobné základné zámená - skloňovanie

Skloňovanie zámen ja, ty, on, ona, ono - v jednotnom čísle.

Pád Otázky jednotné číslo
bezrodové mužský rod stredný rod ženský rod
Nominatív Kto, čo ja ty on ono ona
Genitív Od koho, od čoho mňa, ma teba, ťa jeho, neho, ho - jej, nej
Datív Dám komu, dám čomu mne, mi tebe, ti jemu, nemu, mu - jej, nej
Akuzatív Vidím koho, vidím čo mňa, ma teba, ťa jeho, neho, ho ho ju, ňu
Lokál O kom, o čom mne tebe ňom - nej
Inštrumentál S kým, s čím mnou tebou ním - ňou

Skloňovanie zámen my, vy, oni, ony - v množnom čísle.

Pád Otázky množné číslo
bezrodové mužský rod - životné ostatné rody
Nominatív Kto, čo my vy oni ony
Genitív Od koho, od čoho nás vás ich, nich ich, nich
Datív Dám komu, dám čomu nám vám im, nim im, nim
Akuzatív Vidím koho, vidím čo nás vás ich, nich ich
Lokál O kom, o čom (o) nás (o) vás (o) nich (o) nich
Inštrumentál S kým, s čím (s) nami (s) vami (s) nimi (s) nimi

Osobné privlastňovacie zámená - skloňovanie

Skloňovanie osobného privlastňovacieho zámena môj (moja, moje, moji)

Pád Otázky jednotné číslo množné číslo
mužský rod stredný rod ženský rod mužský rod - životné ostatné rody
Nominatív Kto, čo môj (muž) moje (dieťa) moja (žena) moji (muži) moje (deti, ženy)
Genitív Od koho, od čoho môjho (muža) môjho (dieťaťa) mojej (ženy) mojich (mužov) mojich (detí, žien)
Datív Dám komu, dám čomu môjmu (mužovi) môjmu (dieťaťu) mojej (žene) mojim (mužom) mojim (deťom, ženám)
Akuzatív Vidím koho, vidím čo môjho/môj (muža/dom) moje (dieťa) moju (ženu) mojich (mužov) moje (deti, ženy)
Lokál O kom, o čom (o) mojom (mužovi) (o) mojom (dieťati) (o) mojej (žene) (o) mojich
(mužoch)
(o) mojich
(deťoch, ženách)
Inštrumentál S kým, s čím (s) mojím (mužom) (s) mojím (dieťaťom) (s) mojou (ženou) (s) mojimi
(mužmi)
(s) mojimi
(deťmi, ženami)

Zvratné zámená - skloňovanie

Skloňovanie zvratného zámena sa

Pád Otázky sa
Nominatív Kto, čo -
Genitív Od koho, od čoho seba
Datív Dám komu, dám čomu sebe, si
Akuzatív Vidím koho, vidím čo seba, sa
Lokál O kom, o čom (o) sebe
Inštrumentál S kým, s čím (so) sebou

Skloňovanie privlastňovacieho zvratného zámena svoj

Pád Otázky jednotné číslo množné číslo
mužský rod stredný rod ženský rod mužský rod - životné ostatné rody
Nominatív Kto, čo svoj (muž) svoje (dieťa) svoja (žena) svoji (muži) svoje (deti, ženy)
Genitív Od koho, od čoho svojho (muža) svojho (dieťaťa) svojej (ženy) svojich (mužov) svojich (detí, žien)
Datív Dám komu, dám čomu svojmu (mužovi) svojmu (dieťaťu) svojej (žene) svojim (mužom) svojim (deťom, ženám)
Akuzatív Vidím koho, vidím čo svojho/svoj (muža/dom) svoje (dieťa) svoju (ženu) svojich (mužov) svoje (deti, ženy)
Lokál O kom, o čom (o) svojom (mužovi) (o) svojom (dieťati) (o) svojej (žene) (o) svojich
(mužoch)
(o) svojich
(deťoch, ženách)
Inštrumentál S kým, s čím (s) svojim (mužom) (s) svojim (dieťaťom) (s) svojou (ženou) (s) svojimi
(mužmi)
(s) svojimi
(deťmi, ženami)

Ukazovacie zámená - skloňovanie

Skloňovanie ukazovacích zámen.

Pád Otázky jednotné číslo množné číslo
mužský rod stredný rod ženský rod mužský rod - životné ostatné rody
Nominatív Kto, čo ten (muž) to (dieťa) tá (žena) tí (muži) tie (deti, ženy)
Genitív Od koho, od čoho toho (muža) toho (dieťaťa) tej (ženy) tých (mužov) tých (detí, žien)
Datív Dám komu, dám čomu tomu (mužovi) tomu (dieťaťu) tej (žene) tým (mužom) tým (deťom, ženám)
Akuzatív Vidím koho, vidím čo toho/ten (muža/dom) to (dieťa) tú (ženu) tých (mužov) tie (deti, ženy)
Lokál O kom, o čom (o) tom (mužovi) (o) tom (dieťati) (o) tej (žene) (o) tých
(mužoch)
(o) tých
(deťoch, ženách)
Inštrumentál S kým, s čím (s) tým (mužom) (s) tým (dieťaťom) (s) tou (ženou) (s) tými
(mužmi)
(s) tými
(deťmi, ženami)

Opytovacie zámená - skloňovanie

Skloňovanie opytovacích zámen (opytovacie zámeno aký).

Pád Otázky jednotné číslo množné číslo
mužský rod stredný rod ženský rod mužský rod - životné ostatné rody
Nominatív Kto, čo aký (muž) aké (dieťa) aká (žena) akí (muži) aké (deti, ženy)
Genitív Od koho, od čoho akého (muža) akého (dieťaťa) akej (ženy) akých (mužov) akých (detí, žien)
Datív Dám komu, dám čomu akému (mužovi) akému (dieťaťu) akej (žene) akým (mužom) akým (deťom, ženám)
Akuzatív Vidím koho, vidím čo akého?/aký? (muža/dom) aké (dieťa) akú (ženu) akých (mužov) aké (deti, ženy)
Lokál O kom, o čom (o) akom (mužovi) (o) akom (dieťati) (o) akej (žene) (o) akých
(mužoch)
(o) akých
(deťoch, ženách)
Inštrumentál S kým, s čím (s) akým (mužom) (s) akým (dieťaťom) (s) akou (ženou) (s) akými
(mužmi)
(s) akými
(deťmi, ženami)

Skloňovanie opytovacích zámen (opytovacie zámeno čí).

Pád Otázky jednotné číslo množné číslo
mužský rod stredný rod ženský rod mužský rod - životné ostatné rody
Nominatív Kto, čo čí (muž) čie (dieťa) čia (žena) čí (muži) čie (deti, ženy)
Genitív Od koho, od čoho čieho (muža) čieho (dieťaťa) čej (ženy) čích (mužov) čích (detí, žien)
Datív Dám komu, dám čomu čiemu (mužovi) čiemu (dieťaťu) čej (žene) čím (mužom) čím (deťom, ženám)
Akuzatív Vidím koho, vidím čo čieho?/čí? (muža/dom) čie (dieťa) čiu (ženu) čích (mužov) čie (deti, ženy)
Lokál O kom, o čom (o) čom (mužovi) (o) čom (dieťati) (o) čej (žene) (o) čích
(mužoch)
(o) čích
(deťoch, ženách)
Inštrumentál S kým, s čím (s) čím (mužom) (s) čím (dieťaťom) (s) čou (ženou) (s) čími
(mužmi)
(s) čími
(deťmi, ženami)

*Ostatné zámená sa skloňujú podľa vzorov pekný (ak majú tvrdé zakončenie) a cudzí (ak majú mäkké zakončenie).