Vzdelávacie videá online - Biológia človeka

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Biológia človeka slovenské

nájdené vzdelávacie videá: 15   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Z akých vrstiev sa skladá oko ? Čo tvorí vonkajšiu vrstvu oka ? Čo tvorí strednú vrstvu oka ? Aké bunky obsahuje sietnica ? Ako sa nazýva miesto najostrejšieho videnia ? Ktoré sú podporné orgány oka ?

vzdelavacie video

Aký význam má rozmnožovacia sústava? Ktorými telesnými znakmi sa odlišujú muži od žien? Ako sa nazýva mužská pohlavná bunka? Ktoré časti môžeme rozlíšiť na spermii a aký význam majú jednotlivé časti? V akom veku sa začínajú tvoriť spermie? Ktoré časti tvoria vnútorné mužské orgány? Čo tvorí vonkajšie mužské orgány? Ako sa nazýva mužský pohlavný hormón, ktorý ovplyvňuje tvorbu mužských druhotných pohlavných znakov?

vzdelavacie video

Aké príčiny vedú k poškodeniu zraku? Aké sú najčastejšie očné chyby? Pri ktorej očnej chybe vidíme dobre do diaľky? Ktoré pomôcky využívajú ľudia s poškodeným zrakom? Ktoré zásady musíme dodržiavať, aby sme si uchovali dobrý zrak? Ktoré závažné poruchy sluchu poznáme? Ako sa vyhnúť získanej poruche sluchu?

vzdelavacie video

Aký význam majú zmysly pre človeka ? Čo sú receptory ? Ako funguje čuch ? Na čo slúži chuťový pohárik ? Aké informácie poskytuje hmat ?

vzdelavacie video

Ktoré sú zásady intímnej hygieny? Aké zápaly pohlavných orgánov poznáme a k čomu môžu viesť? Čím je spôsobená nevyliečiteľná choroba AIDS? Ako sa prenáša vírus HIV? Čo je partnerstvo? Aké druhy antikoncepcia poznáš?

vzdelavacie video

Čo je gravidita, kedy začína a končí? Čo je oplodnenie a kde k nemu dochádza? Aký je rozdiel medzi zárodkom a plodom? Kde je plod uložený a čo ho chráni? Aký význam má pupočná šnúra? Čím končí tehotenstvo? Ako sa delia obdobia ľudského života?

vzdelavacie video

Čo je zmyslom regulačnej sústavy človeka? Aké dve regulačné sústavy poznáme? Čo sú hormóny? Ktorý hormón je dôležitý na rozvoj svalov u mužov? Na čo nám slúži hormón adrenalín? S ktorým hormónom majú problémy diabetici?

vzdelavacie video

Aký význam má rozmnožovacia sústava? Ktorými telesnými znakmi sa odlišujú muži od žien? Ako sa nazýva ženská pohlavná bunka? Ktorá časť ženskej pohlavnej bunky obsahuje genetický materiál? V akom veku začínajú dozrievať vajíčka? Čo tvorí vonkajšie ženské pohlavné orgány? Čo tvorí vnútorné ženské pohlavné orgány? Koľko dní trvá menštruačný cyklus?

vzdelavacie video

Aké príčiny môže mať poranenie mozgu a miechy? Ako sa prejaví poranenie mozgu? Pri akých príznakoch máme podozrenie na poranenie miechy? Ako sa nazýva poloha zraneného na boku ? Ktoré sú protišokové opatrenia známe pod označením 5T? Čo zabezpečí zdravé duševné zdravie a správnu činnosť nervovej sústavy?

vzdelavacie video

Čo nám umožňuje sluch? Z ktorých častí sa skladá orgán sluchu – ucho? Čo tvorí vonkajšie ucho? Ktoré časti obsahuje stredné ucho? Kde je umiestnený rovnovážny orgán? Ktorá časť vnútorného ucha sa podieľa na vzniku sluchového vnemu?

vzdelavacie video

Čo je nervová sústava ? Z čoho sa skladá neurón ? Čo je reflex a reflexný oblúk ? Aké časti mozgu poznáme ? Čo tvorí predný mozog ? Aká je charakteristika miechy ?

vzdelavacie video

Čím sa vyznačuje vyššia nervová činnosť? Ako sa nazývajú vrodené, stále reflexy? Ktoré reflexy človek získava počas života? Ktorá signálová sústava je základom pre myslenie a učenie? Čo je podnetom pre vyvolanie reflexu v 2. signálovej sústave? Ako sa nazýva proces, ktorý zabezpečuje poznávanie?

vzdelavacie video

Anatómia: hlava človeka

vzdelavacie video

Krátka poviedka o chrbtici

vzdelavacie video

Tému "Zrak" spracovala Vladena Bauerová z Ústavu molekulárnej biológie SAV. Téma je súčasťou osnov pre siedmy ročník stredných škôl.