Vzdelávacie videá online - Programovanie

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Programovanie slovenské

nájdené vzdelávacie videá: 41   Popularita | Názov

vzdelavacie video

V dnešnom videu si povieme minimálne o histórii Javy, ďalej si vysvetlíme základné pojmy a nastavíme si prostredie tak aby sme mohli začať niečo kódiť.

vzdelavacie video

V tomto videu si spravíme náš prvý program a povieme si niečo o komentároch a balíkoch (packages).

vzdelavacie video

V tomto videu si povieme čo sú to premenné. Naučíme sa aké dátové typy poznáme a NAJDÔLEŽITEJŠIE - naučíme sa ako java pristupuje k dátam v pamäti - všetko bude pekne graficky znázornené :D. Ak pochopíme toho tak sa nám oveľa ľahšie bude Java učiť. Dajte vedieť do komentárov čo si myslíte, či ste to aspoň videli :)

vzdelavacie video

V tomto videu si povieme niečo o výrazoch, pretypovaní, deklaráciách premenných a o priraďovaní.

vzdelavacie video

V tomto videu si povieme ako sa konštruujú podmienky if, if-else. A povieme si o boolenovských výrazoch.

vzdelavacie video

V tomto videu si povieme o ternárnom operátore.

vzdelavacie video

V tomto videu si povieme ako pracujú cykli while a do while.

vzdelavacie video

V tomto videu sa naučíme ako používať cyklus for.

vzdelavacie video

Podmienka v cykle, cyklus v podmienke…

vzdelavacie video

Toto video je o príkaze switch.

vzdelavacie video

Break, continue, návestia...

vzdelavacie video

Úvod k triedam a objektom.

vzdelavacie video

V tomto videu sa naučíme čo je to static pri metódach a triedach a aký to má dopad v použití pri triedach a objektoch.

vzdelavacie video

Metódy v Jave.

vzdelavacie video

Povieme si čo to o prístupe k premenným podľa ich umiestnenia.

vzdelavacie video

Povieme si o tom ako fungujú polia v jave.

vzdelavacie video

Viacrozmerné polia = polia v poliach. Povieme ako sa deklarujú, ako si ich môžeme predstaviť a ako to funguje.

vzdelavacie video

V tomto videu si povieme niečo viac o triedach a objektoch, ktoré si na základe tried môžeme vytvárať. Plus si povieme ako ich vytvárať a tak :D

vzdelavacie video

Tu si povieme o tom akými kadejakými spôsobmi si môžeme povytvárať objekty.

vzdelavacie video

Čo je preťaženie.

vzdelavacie video

Pozrieme sa na využitie this() v konštruktoroch.

vzdelavacie video

Naučíme sa ako si vytvoriť konštanty a čo to vlastne sú konštanty.

vzdelavacie video

Ako prebieha rušenie objektov v Jave? Kto a ako sa čistí pamäť?

vzdelavacie video

Inicializácia raz a nastálo.

vzdelavacie video

Úvod do práce s reťazcami. Stringy.

vzdelavacie video

Ukážeme si ako pracovať s reťazcami. Povieme si aké máme možnosti.

vzdelavacie video

Povieme si ako je možné reťaziť metódy.

vzdelavacie video

Zapúzdrenie dát sa berie ako jeden z pilierov OOP teda objektovo orientovaného programovanie. Tak si povieme o tom viac.

vzdelavacie video

Kukneme sa bližšie na to ako java pracuje s parametrami a ako to funguje keď predávame parametre metódam.

vzdelavacie video

Pokračovanie preťaženia z minula, pozrieme sa na abstraktné metódy, abstraktné triedy a trochu na dedenie.