Vzdelávacie videá online - Literatúra

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Literatúra slovenské

nájdené vzdelávacie videá: 96   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Čo je western.

vzdelavacie video

Čo je dobrodružná literatúra a ako rozdeľujeme dobrodružnú literatúru?

vzdelavacie video

Čo je detektívka? Aké sú znaky detektívky? Známi autori detektívok a ich diela. Aký je rozdiel medzi detektívkou a kriminálkou?

vzdelavacie video

Povinné čítanie: Statky zmätky - Jozef Gregor Tajovský

vzdelavacie video

Povinné čítanie: Božena Slančíková Timrava - Ťapákovci

vzdelavacie video

Povinné čítanie: Martin Kukučín - Rysavá Jalovica

vzdelavacie video

Povinné čítanie: Pavol Országh Hviezdoslav - Hájnikova žena

vzdelavacie video

Povinné čítanie: Ján Botto - Margita a Besná

vzdelavacie video

Povinné čítanie: William Shakespeare - Rómeo a Júlia

vzdelavacie video

Povinné čítanie: Samo Chalupka - Mor ho!

vzdelavacie video

Povinné čítanie: Martin Kukučín - Keď báčik z Chochoľova umrie

vzdelavacie video

Výlet na Devín: 24.4. 1836

vzdelavacie video

Povinné čítanie: Moliére - Lakomec

vzdelavacie video

Povinné čítanie: Jozef Gregor Tajovský - Maco Mlieč

vzdelavacie video

Povinné čítanie: Jozef Cíger Hronský - Jozef Mak

vzdelavacie video

Povinné čítanie: Ján Kollár: Slávy dcéra

vzdelavacie video

Povinné čítanie: Hugolín Gavlovič: Valaská škola - mravúv stodola

vzdelavacie video

Povinné čítanie: Sofokles: Antigona

vzdelavacie video

Povinné čítanie: Pavol Országh Hviezdoslav - Ežo Vlkolinský

vzdelavacie video

Martin Kukučín alias Matej Bencúr a jeho diela

vzdelavacie video

Jozef Gregor Tajovský a jeho diela

vzdelavacie video

Slovenskí realisti

vzdelavacie video

Povinná literatúra: Romain Rolland - Peter a Lucia

vzdelavacie video

Povinná literatúra: Martin Kukučín - Neprebudený

vzdelavacie video

Tému "Jambický verš" spracoval Martin Navrátil z Ústavu slovenskej literatúry SAV. Téma je súčasťou osnov pre prvý ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Pavol Országh Hviezdoslav: Hájnikova žena. Tému "Hájnikova žena" spracovala Eva Palkovičová z Ústavu slovenskej literatúry SAV. Téma je súčasťou osnov pre prvý ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Ivan Krasko: Nox et solitudo" spracovala Katarína Badžgoňová z Ústavu slovenskej literatúry SAV. Téma je súčasťou osnov pre druhý ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Zakliata panna vo Váhu a divný Janko" spracovala Ľubica Schmarcová z Ústavu slovenskej literatúry SAV. Téma je súčasťou osnov pre prvý ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Socialistický realizmus a Peter Jilemnický" spracoval Viliam Nádaskay z Ústavu slovenskej literatúry SAV. Téma je súčasťou osnov pre tretí ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Miroslav Válek" spracovala Vladimíra Mravcová z Ústavu slovenskej literatúry SAV. Téma je súčasťou osnov pre prvý ročník stredných škôl.