Vzdelávacie videá online - Matematika: Pomer a úmernosť

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Matematika

nájdené vzdelávacie videá: 13   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Pomer nám vyjadruje počet niečoho ku niečomu. Napríklad máme osem banánov ku 3 hruškám.

vzdelavacie video

Pomer nemusia tvoriť len dve, ale aj viac čísel. Napríklad môžme mať pomer jabĺk, ku hruškám ku pomarančom.

vzdelavacie video

Ak jednen murár postaví dom za 8 hodín, za koľko hodín ho postavia štyria murári. Na nájdenie odpovede použijeme takzvanú priamu úmernosť.

vzdelavacie video

Čo je to priama úmernosť, riešenie úloh na priamu úmernosť.

vzdelavacie video

Čo je to nepriama úmernosť? Ako sa líši priama úmernosť od nepriamej úmernosti?

vzdelavacie video

Z čoho sa skladá zložená trojčlenka? Slovné úlohy zo zloženej trojčlenky

vzdelavacie video

Ako pracovať s trojčlenkami pri percentách

vzdelavacie video

Slovné úlohy zamerané na priamu a nepriamu úmernosť.

vzdelavacie video

Slovné úlohy na pomer.

vzdelavacie video

Čo je to postupný pomer a rozdelený postupný pomer

vzdelavacie video

Slovné úlohy na hodnotu, percentá a základ.

vzdelavacie video

spôsob riešenia úloh na priamu úmeru trojčlenkou

vzdelavacie video

Premena zmiešaného čísla na desatinné číslo