farba borovicová (Pine tree) [#2a2f23]

Slovenský názov farbyborovicová
Anglický názov farbyPine tree
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#2a2f23
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(42, 47, 35)
RGB (percentuálne)16%, 18%, 14%
CMYK kód farby27, 0, 65, 208
CMYK (percentuálne)11%, 0%, 25%, 82%,
HSL kód farby85°, 14.6%, 16.1%
HSV kód farby85°, 25.5%, 18.4%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: borovicová Pine tree. Ako vyzerá borovicová farba?

RGB kód farby je: #2a2f23 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 16.5% červenej, 18.4% zelenej a 13.7% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 10.6% azúrovej, 0% magenty, 25.5% žltej zložky a 81.6% čiernej zložky.

RGB zložky farby #2a2f23

Červená
(R)
16 %
Zelená
(G)
18 %
Modrá
(B)
14 %

CMYK zložky farby (27, 0, 65, 208)

Azúrová (Cyan)
(C)
10.6 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
25.5 %
Čierna (Black)
(K)
81.6 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#d5d0dc
inverzná farba
#d52f23 inverzná červená zložka
#2ad023 inverzná zelená zložka
#2a2fdc inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba borovicová pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe borovicová

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)