farba (Charleston green) [#232b2b]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyCharleston green
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#232b2b
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(35, 43, 43)
RGB (percentuálne)14%, 17%, 17%
CMYK kód farby47, 0, 0, 212
CMYK (percentuálne)18%, 0%, 0%, 83%,
HSL kód farby180°, 10.3%, 15.3%
HSV kód farby180°, 18.6%, 16.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Charleston green. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #232b2b v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 13.7% červenej, 16.9% zelenej a 16.9% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 18.4% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 83.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #232b2b

Červená
(R)
14 %
Zelená
(G)
17 %
Modrá
(B)
17 %

CMYK zložky farby (47, 0, 0, 212)

Azúrová (Cyan)
(C)
18.4 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
83.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#dcd4d4
inverzná farba
#dc2b2b inverzná červená zložka
#23d42b inverzná zelená zložka
#232bd4 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Charleston green pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Charleston green

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)