farba (Acajou) [#4c2f27]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyAcajou
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#4c2f27
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(76, 47, 39)
RGB (percentuálne)30%, 18%, 15%
CMYK kód farby0, 97, 124, 179
CMYK (percentuálne)0%, 38%, 49%, 70%,
HSL kód farby13°, 32.2%, 22.5%
HSV kód farby13°, 48.7%, 29.8%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Acajou. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #4c2f27 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 29.8% červenej, 18.4% zelenej a 15.3% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 48.6% žltej zložky a 70.2% čiernej zložky.

RGB zložky farby #4c2f27

Červená
(R)
30 %
Zelená
(G)
18 %
Modrá
(B)
15 %

CMYK zložky farby (0, 97, 124, 179)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
38 %
Žltá (Yellow)
(Y)
48.6 %
Čierna (Black)
(K)
70.2 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#b3d0d8
inverzná farba
#b32f27 inverzná červená zložka
#4cd027 inverzná zelená zložka
#4c2fd8 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Acajou pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Acajou

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)