farba (Jet) [#343434]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyJet
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#343434
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(52, 52, 52)
RGB (percentuálne)20%, 20%, 20%
CMYK kód farby0, 0, 0, 203
CMYK (percentuálne)0%, 0%, 0%, 80%,
HSL kód farby0°, 0%, 20.4%
HSV kód farby0°, 0%, 20.4%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Jet. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #343434 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 20.4% červenej, 20.4% zelenej a 20.4% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 79.6% čiernej zložky.

RGB zložky farby #343434

Červená
(R)
20 %
Zelená
(G)
20 %
Modrá
(B)
20 %

CMYK zložky farby (0, 0, 0, 203)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
79.6 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#cbcbcb
inverzná farba
#cb3434 inverzná červená zložka
#34cb34 inverzná zelená zložka
#3434cb inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Jet pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Jet

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)