farba (Pullman Green) [#3b331c]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyPullman Green
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#3b331c
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(59, 51, 28)
RGB (percentuálne)23%, 20%, 11%
CMYK kód farby0, 35, 134, 196
CMYK (percentuálne)0%, 14%, 53%, 77%,
HSL kód farby44.5°, 35.6%, 17.1%
HSV kód farby44.5°, 52.5%, 23.1%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Pullman Green. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #3b331c v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 23.1% červenej, 20% zelenej a 11% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 52.5% žltej zložky a 76.9% čiernej zložky.

RGB zložky farby #3b331c

Červená
(R)
23 %
Zelená
(G)
20 %
Modrá
(B)
11 %

CMYK zložky farby (0, 35, 134, 196)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
13.7 %
Žltá (Yellow)
(Y)
52.5 %
Čierna (Black)
(K)
76.9 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#c4cce3
inverzná farba
#c4331c inverzná červená zložka
#3bcc1c inverzná zelená zložka
#3b33e3 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Pullman Green pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Pullman Green

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)