farba (Olive Drab #7) [#3c341f]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyOlive Drab #7
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#3c341f
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(60, 52, 31)
RGB (percentuálne)24%, 20%, 12%
CMYK kód farby0, 34, 123, 195
CMYK (percentuálne)0%, 13%, 48%, 76%,
HSL kód farby43.4°, 31.9%, 17.8%
HSV kód farby43.4°, 48.3%, 23.5%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Olive Drab #7. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #3c341f v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 23.5% červenej, 20.4% zelenej a 12.2% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 48.2% žltej zložky a 76.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #3c341f

Červená
(R)
24 %
Zelená
(G)
20 %
Modrá
(B)
12 %

CMYK zložky farby (0, 34, 123, 195)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
13.3 %
Žltá (Yellow)
(Y)
48.2 %
Čierna (Black)
(K)
76.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#c3cbe0
inverzná farba
#c3341f inverzná červená zložka
#3ccb1f inverzná zelená zložka
#3c34e0 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Olive Drab #7 pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Olive Drab #7

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)